Energetski pregledi

Ključni dokument za učinkovito zmanjšanje porabe energije.

Svetovanje

Privarčujte s pomočjo akcijskega načrta

Program ukrepov, narejenih neposredno za vašo družbo, vsebuje konkreten akcijski načrt za organizacijske spremembe in investicijske odločitve, ki bodo privedle do prihrankov pri energiji.

Primer "Energetski pregled za Pošto Slovenije"

Metodologija EU

Program ukrepov je napisan v skladu z metodologijo EU.

Referenčna lista

METODOLOGIJA EU

Akcijski načrt je skladen z metodologijo EU za energetske preglede.

Vsi naši energetski pregledi temeljijo na:
– standardu UNI EN 16247, ki določa implementacijo energetskih pregledov (energetski pregledi);
– standardu SIST ISO 50002:2014, ki določa implementacijo energetskih pregledov, kot tudi odnos med energetskim pregledom in sistemom za upravljanje energije v skladu z ISO 50001.

Naši energetski upravitelji vam bodo pomagali določiti najboljšo strategijo za skladnost na podlagi ocene ureditvenih zahtev.

NAROČITE SE NA DEMO

JASEN NAČRT UKREPOV

Naše poročilo energetskega pregleda se bo osredotočalo na predstavitev mogočih ukrepov za optimizacijo energije in bo vključevalo tudi:
– opis trenutne energetske situacije,
– pregled letne porabe in stroškov posameznih virov energije za pretekla tri leta,
– pripravo podrobnih analiz vseh energetskih medijev za preteklo leto,
– identifikacijo in določitev profila obremenitve glavnih porabnikov energije,
– pregled energetskih sistemov: električnega sistema, sistema za dobavo in distribucijo toplote ter drugih relevantnih sistemov,
– časovni okvir projekta,
– predvidene letne prihranke,
– predviden strošek implementacije.

NAROČITE SE NA DEMO

Sofinanciranje za izvedbo energetskega pregleda

Na voljo je državna pomoč Eko sklada za izvedbo energetskega pregleda oziroma uvedbo sistema upravljanja z energijo.Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda in izvedbe uvajanja sistema za upravljanje z energijo.

V energetskem pregledu bodo predlagani ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti ter ovrednotene možnosti znižanja porabe energentov in vode:
– podroben pregled rabe energije stavbe ali skupine stavb (vljučno z analizo toplotnega ovoja in energetskih sistemov v stavbi)
– analizo ukrepov učinkovite rabe energije za izboljšanje energijske učinkovitosti, ki naj vključuje ekonomsko analizo, prihranke in okoljske učinke;
– ekonomske kazalce priporočenih ukrepov energetske učinkovitosti (neto sedanja vrednost, interna stopnja donosa, vračilna doba).

Za izvedbo energetskega pregleda in uvedbo Sistema upravljanja z energijo boste morali izbrati zunanjega izvajalca, ki izpolnjuje kriterije glede znanja ter izkušenj, skladno s standardi. Podjetje Solvera Lynx lahko izvede energetske preglede in uvedbo sistema v skladu z vašimi zahtevami, metodologijo, evropsko direktivo in slovensko zakonodajo.

Preberi več o sofinanciranju

Primeri iz prakse

Seznam kompleksnih energetskih pregledov

Energetske preglede, ki so v skladu z EU metodologijo, smo opravili v več velikih industrijskih obratih.   Energetski pregledi v izvajanju: DS SMITH Slovenija, Energetski pregled - Brestanica, Logatec, Rakek, 2018 Kovinoplastika Lož, Energetski pregled, 2018 Skupina SIJ, ACRONI Jesenice, Energetski pregled, 2017 Skupina SIJ, METAL Ravne, Energetski pregled, 2017 ...[ read more ]

Preberite več

Vpeljava sistema za energetski menedžment v Pivovarni Laško

Pivovarna Laško je na podlagi podatkov, ki jih je dobila s pomočjo sistema GemaLogic zmanjšala porabo vode za 14 %, porabo električne energije za 11 %, porabo toplote za 10 % in porabo komprimiranega zraka za 10 %. RAZMIŠLJANJA O REŠITVAH Povečanje stroškov za energijo je za Pivovarno Laško pomenilo ...[ read more ]

Preberite več

Hotelski kompleks Debeli rtič

Sistem upravljanja z energijo v hotelskem kompleksu Debeli rtič. Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič je hotelski kompleks, ki ga upravlja Rdeči križ Slovenije. Kompleks je bil zgrajen leta 1956 in prenovljen v letu 2016. V procesu energijske prenove kompleksa je bil naročen sistem za monitoring in upravljanje rabe energije. Zaradi razdalj med posameznimi merilnimi mesti in ...[ read more ]

Preberite več

SISTEM ZA UPRAVLJANJE ENERGIJE V JEKLARSKI INDUSTRIJI

Profil podjetja: Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina ter eden največjih proizvajalcev nerjavnega in posebnega jekla v Evropi. Projekt: Uvedba celovitega sistema za upravljanje energije in ukrepov kot osnova za zmanjšanje porabe energije v prihodnosti. Projekt je zahteval prilagojeno rešitev za optimizacijo energetsko intenzivnega proizvodnega procesa. Negostoljubno industrijsko ...[ read more ]

Preberite več

UPRAVLJANJE ENERGIJE ZA NAKUPOVALNA IN LOGISTIČNA SREDIŠČA (SPAR)

Profil podjetja: Spar Slovenija ima distribucijski center, pekarno in trgovine v lasti podjetja. Projekt: Uvedba sistema za upravljanje energije za nadzor in analizo porabe energije v realnem času, določanje in analizo ključnih kazalnikov energetske učinkovitosti ter implementacijo energetskega računovodskega sistema. KLJUČNI PODATKI O PROJEKTU: Poraba sredstev: elektrika, zemeljski plin, tekoči ...[ read more ]

Preberite več

UPRAVLJANJE ENERGIJE ZA BOLNIŠNICE (SKUPINA VINZENZ)

Profil podjetja: eden največjih zasebnih ponudnikov nege v Avstriji. Skupina vključuje sedem bolnišnic, bolnišnična in samostojna središča za rehabilitacijo ter dva domova za ostarele.  Projekt: Informacijski sistem za upravljanje energije. Informacijski sistem za upravljanje energije podjetja Solvera Lynx je omogočil celostni sistem za upravljanje energije za skupino Vinzenz – enega ...[ read more ]

Preberite več

UPRAVLJANJE ENERGIJE V VEČNAMENSKIH OBJEKTIH

Profil podjetja: BTC – poslovne stavbe, nakupovalna in logistična središča. Poslovno središče in središče za prosti čas s široko ponudbo športnih, zabavnih in kulturnih dejavnosti, kot tudi z območjem za kreativno in poslovno usmerjeno razmišljanje. Projekt: Informacijski sistem za upravljanje energije.    KLJUČNI PODATKI: poslovno območje 475.000 m2 56 objektov ...[ read more ]

Preberite več

Mnenja strank

Z rešitvami Solvere Lynx ne dobite le obračuna in nadzora nad električno energijo na vlakih, ampak tudi orodje za izboljšanje energetske učinkovitosti v železniški infrastrukturi

Ben Winters, Eastvision Nizozemska

Podjetje Solvera Lynx je izoblikovala programske rešitve in jih integrirala v naše informacijsko okolje.

Denis Battistela, CASRAM Italija

V podjetju BTC z uporabo sistema za upravljanje z energijo Gemalogic na enostaven in razumljiv način spremljamo porabe različnih energentov z vseh naših lokacij na enem mestu. Sistem je odlično orodje za pregled podatkov, alarmiranje in omogoča učinkovito rabo energije z zagotavljanjem prihrankov.

Tomaž Damjan, BTC d.d.

V Telekomu Slovenije za upravljanje z energijo uporabljamo sistem Gemalogic, ki je skladen s standardom ISO 50001. Na ta način imamo na enem mestu zbrane podatke o porabi energentov za vse naše lokacije po Sloveniji, hkrati pa sistem predstavlja učinkovito orodje za zagotavljanje prihrankov.

S pametno aplikacijo S.R.I smo v našo obstoječo platformo integrirali paleto naprav ComBox.L podjetja Solvera Lynx. Za merjenje temperature v naši platformi Axatel Smartcity uporabljamo naprave ComBox.L 2T.

Marco Rossi, Axatel
   
btc telekom_slovenije sava_tires dars mahle adk salonit rtv_slo

KONTAKTIRAJTE NAS

Želite več informacij o naših storitvah in izdelkih? Z veseljem vam pomagamo.

Pišite nam